Saturday, April 21, 2012

beauty there


our pet puppy(cruz)


Monday, February 27, 2012

glass art .......


Friday, January 27, 2012

നീലാകാശവും അതിനെ പ്രണയിച്ചു നില്‍കുന്ന ഈ മരങ്ങളും

നീലാകാശവും   അതിനെ പ്രണയിച്ചു നില്‍കുന്ന  ഈ മരങ്ങളും ...

Sunday, January 22, 2012

മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ പലതും ജീവിതത്തില്‍

മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു   ഇതുപോലെ  പലതും  ജീവിതത്തില്‍